البرزجفت ۹۱

البرزجفت ۹۱بی رنگ موتورتازه تعمیر بیست وپنج میلیون خرج موتورهنوز سرویس نرفته لاستیک سه جفت نودوجفت شست درصد
البرزجفت ۹۱

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   360
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1391
  • کیلومتر
   400