کامیون کارت کشنده ماک به همراه کمپرسی

مدارک تکمیل در حاله حاضر کمپرس میباشد
لاستیک ضعیف
بیمه یکسال تخفیف کامل
موتور تازه تعمیر و عالی
کامیون کارت کشنده ماک به همراه کمپرسی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   160 م
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   قبل از 1366