ایسوزو۵/۲

ایسوزوکاملاسالم بدون رنگ بیمه تابرج۱۰
ایسوزو۵/۲

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت