فروش تراکتور فرگوسن

فروش تراکتور فرگوسن مدل 66
فروش تراکتور فرگوسن

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت