کمپرسی ۱۹۲۹

مدل ۱۳۷۸ کار کرد ۱۷۵۰ لاستیک کمپانی ماشین کاری نکرد شش چرخ
کمپرسی ۱۹۲۹

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۷۵۰
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ۱۳۷۸