الوند‌هشت‌ونیم‌تن‌کابین‌دار

ماشین‌بدون‌رنگ‌ضربه‌لاستک‌جلو‌نو‌لاستیک‌عقب‌۸۰درصدبیمه‌یکسال‌رینگ‌تیوپلس‌یاعلی
الوند‌هشت‌ونیم‌تن‌کابین‌دار

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۳۵
  • کیلومتر
   ۳۱۴
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ۹۵