خاور۸۰۸ مدل ۶۲

خاور از هر لحاظ یک یک میباشد
خاور۸۰۸ مدل ۶۲

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت