البرز ۱۰چرخ کشنده ۲۰۱۰ بیرنگ

کامیون فوق بیرنگ موتور فقط یکبار تعمیر شده بقیه فنی پلم بیرنگ بی خط داخل اتاق مرتب کولر بخاری روشن لاستیک ۷۰درصد بیمه تا برج ۱۰ زیر پا مرتب بشرط بی خرج
البرز ۱۰چرخ کشنده ۲۰۱۰ بیرنگ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۰۵۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۸۹
  • کیلومتر
   ۳۶۰