خاور کمپرسی

موتورتازہ تعمیر ۲ماہ اساسی بیمہ ۵سال تخفیف بلبرینگ چرخھا نو ،لنتھانو،کاسہ چرخھانو
خاور کمپرسی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
   ۵۵۵۵
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ۶۴