الوند 6 تن

الوند 6تن صفربدون خواب مدل 97لاستیک تیوبلس تحویل 98/10/2بیمه تا99/9/29شروع گارانتی ازتاریخ 99/10/2دارای سپهتن شاسی بلن
الوند 6 تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   349
  • کیلومتر
   0
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1397