لبه سه محور ایرانکاوه

لبه ایرانکاوه مدل۹۱ طول۱۲/۶۰ از صفری دست خودم بوده کف تخته روسی بدون ریزش بار بقل صاعین قلعه بهمنی دستگاه BWPبزرگ بدون ترک وجوش لاستیک ۹۰درصد دیسک ولنت نو به شرط یاعل
لبه سه محور ایرانکاوه

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   135
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1391