کامیون بنز ده چرخ کمپرسی

میلنگ صفر
گریبکس١92١
موتور و گیریبکس تازه تعمیر
کولر نو
کامیون بنز ده چرخ کمپرسی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   340
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1349