اتوبوس s2000 مان مدل ۸۳ تک برگ سند زه به بالا تک ر

اتوبوس مدل ۸۳ مان s200 تک برگ سند زه به بالا بی رنگ فنی ضد در صد سالم
اتوبوس s2000 مان مدل ۸۳ تک برگ سند زه به بالا تک ر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ سیصد هشتاد میلیون
  • کیلومتر
   خوب
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۸۳