خاور۶۰۸بیرنگ مدل ۷۰

خاور ۶۰۸مدل ۷۰بی رنگ سلامت میلنگ استاندارد موتور بدون کم کردن وبدون بخار بیمه تا برج ۲تخفیف ۴۰./. لاستیک جلو نونو عقب ۷۰درصد کاربری مسقف فلزی فنی ب شرط میکانیک شما
خاور۶۰۸بیرنگ مدل ۷۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۳۵۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۷۰