بادسان زداف اصلی بی ۸

بادسان زداصل بی ۸
بادسان زداف اصلی بی ۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   165
  • کیلومتر
   ۱۲۲
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۷۸