مینی بوس بنز۶۲

مدل ۶۲.میل لنگ استاندر.هوشمندداعم کارت سوخت فعال.بدون روغن کم کردن.تمیزومرتب
مینی بوس بنز۶۲

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۶۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۲۲۱۱۲۲
  • وضعیت لاستیک
   متوسط
  • سال ساخت
   ۶۲