اینترناش و کانتینر چادری

۱۹۸۶ جفت فیلتر ۴۰۰ کابین کوچک سفید شاسی مشکی ترمز جلو دارد کاپوتاژ قیمت ۴۱۵م و کانتین ۱۳.۶۰ و ۲.۵۰ پاچه باز ۲۴ لاستیک ۵۰درصد زیر بندی کلا نو کردم. کف چوب ضعیف چادر هم ۶۰درصد. قیمت ۶۸م
اینترناش و کانتینر چادری

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۴۱۵۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۹۸۶
  • کیلومتر
   ۱۲۳۴۵۶