بنز تک باری۱۹۸۰

بنز تک باری۵۹
بدون تعویضی سیلند۰ میلنگ۲۵
شاسی سالم
۰۹۱۷۸۲۸۸۰۹۹
بنز تک باری۱۹۸۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
   ۲۵۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۵۹