کشنده البرز۹۰

کشنده البرز۹۰درب شاگرد عوض تمیز تمیز
کشنده البرز۹۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۰
  • کیلومتر
   ۸۱۴