کشنده اف اچ

بی رنگ
کارکرد۱۸۹۰
اروپا رو
لاستیک ۸۰ درصد
بیمه تمام تخفیف.یازده ماه بیمه باقی مانده
سینی جلو بدون ترک خوردگی
فنی عالی بشرط
کشنده اف اچ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر