ولو بی ۹ آر ایکس پلاک تهران فروشی

رنگ سفید ۲۵ صندلی ۲۵ مانیتور مدل ۹۲ اماکارخانه ۹۵ تحویل دادن وکارت از ۹۵ است...به علت مهاجرت فوری فروشی
ولو بی ۹ آر ایکس پلاک تهران فروشی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۲۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۵