مینی‌بوس.ون‌غزال‌

باسلام‌ماشین‌۱۴نفر‌مدل‌۲۰۰۸سال۹۴
ترخیص‌شده‌بیمه‌دارایی‌تخفیف‌کامل‌وتا
سال‌اینده‌میباشدپلاک‌ع‌عمومی‌ودارایی
سهمیه‌سوخت‌مبباشد
مینی‌بوس.ون‌غزال‌

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   2008