فروش

پمپ بتن ۳۲متر شوینگ پیتو بزرگ سلند ۲۰۰مدل۱۹۹۳جفت پمپ
فروش

ویژگی ها