البرز کشنده شرکت نفتی تبریزتوضیحات بیشتر با تماس

البرز شرکت نفتی تبریزتوضیحات بیشتر با تماس
البرز کشنده شرکت نفتی تبریزتوضیحات بیشتر با تماس

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۰
  • کیلومتر
   ۵۵۷۸۹