بادسان B6 سفید کمپرسی

فنی سالم.تخفیف پای معامله
بادسان B6 سفید کمپرسی

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت