تراکتور وغلطک کششی

هردوسالم واماده بکار
تراکتور وغلطک کششی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۵۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۲۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۳۶۰