فاو کشنده یورو 4

امپراطور
فاو مدل تحویلی 96/12
ده حلقه لاستیک صفر
بیمه بدنه و شخص ثالث تا برج 97/12
بدون رنگ
فنی به شرط
فاو کشنده یورو 4

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1396
  • کیلومتر
   290