ایسوزو شش تن در حد نو

ایسوزو شش تن در حد نو. مدل 1384.بدون خط و رنگ. قیمت بعداز روئیت ماشین
ایسوزو شش تن در حد نو

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت