البرز ۸۹

بی رنگ
البرز ۸۹

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۸۹
  • کیلومتر
   ۵۰۰۰۰۰