کشنده دنگ وفنگ۲۰۰۷ استثنایی

موتور به شرط گیربکس افی ۸دنده ۱۶۰ دفرنسیال اسکانیایی اروپایی بالن محور عقب بالا گیر تودوزی کامل چرم لاستیک ۳جفت نو دوجفت ۵۰ درصد باطری نو
کشنده دنگ وفنگ۲۰۰۷ استثنایی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۲۰۰۷
  • کیلومتر
   ۳۰۰۰۰۰