مینی بار مسقف

مدل۱۳۵۳ میلنگ استاندر لاستیک معمولی بینه معایته یکسال ۱۵سال تخفیف کارت هوشمند بیابانی
مینی بار مسقف

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۸۷
  • کیلومتر
   ۱۲۲۲۲۲
  • وضعیت لاستیک
   ضعیف
  • سال ساخت
   ۱۳۵۳