مایلر کارت کشنده

موتور تازه تعمیر شده ،گیربکس به شرط، چرخ های وکمک و دفها یکسال تعمیر شده، مندل ها تازه تعمیر، میلنگ صفر به شرط، سیلندبه شرط، اکسل تازه تعمیر، لاستیک ها نو بجز یک جفت
مایلر کارت کشنده

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۵۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۶۳
  • کیلومتر
   ۰۰