اسکانیا ۴۲۰ تمام فول

اسکانیا ۴۲۰ سفید تمام فول بدون رنگ لاستیک ۷۰ درصد بیمه ۶ ماه کیلومتر ۱۵۲۰ . ماشین تعمیر شده بدون کلاچ رخ در حد ۹۷
اسکانیا ۴۲۰ تمام فول

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر