ز دل ۵۰ چینی

موتور پلمپ گیربکس پلمپ ۵۰یک جفت لاستیک صفر میباشد گیربکس مکانیکی ۲۰۰ بدون کوچکترین روغن ریزی ایراد
ز دل ۵۰ چینی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت