ایسوز ۶تن مدل۸۶

ایسوز ۶تن تمیز لاستیک ۱۰۰در۱۰۰ فنی سالم درجه ۱ ماشین اهواز
ایسوز ۶تن مدل۸۶

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت