اسکانیا ۱۱۲

بسیار تمیز مشغول کار خط عراق ماشین کش
اسکانیا ۱۱۲

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۶۵۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۶۶
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱