غلطک اسفالت کاری

غلطک اسفالت کاری سالم و آماده ی کار
غلطک اسفالت کاری

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت