ایویکو۴۴۰مدل۸۳

ایویکو440 مدل 83
بدون رنگ و ضربه
کارت۷۸ تنی،بیمه تا برج۸،،
موتوری یک سال پیش تعمیر شده،
لاستیک ها ۸۰درصد،
میلنگ و سیلند فابریک استاندارد ماشین
ترمز ها بنزی سالم
ایویکو۴۴۰مدل۸۳

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۸۳
  • کیلومتر
   ۱۳۰۰۰۰۰۰