تراکتور فرگوس

۲۸۵مدل نود کم کار تمیز بدون خرج
تراکتور فرگوس

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت