اویکو ۳۳۰درحدصفر

بدون رنگ وضربه موتور یک سال تعمیر اساسی گیربوکس پلم لاستیک ۹۰درصد
اویکو ۳۳۰درحدصفر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۶۴۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۷۱
  • کیلومتر
   ۲۴۵۶۹۸۶