کاویان‌کمپرسی‌۸۷‌بدون‌رنگ‌

بدون‌رنگ‌تخفیف‌کامل‌
لاستیکها‌تیوپلس
کاویان‌کمپرسی‌۸۷‌بدون‌رنگ‌

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۶۰
  • کیلومتر
   ۱۱
  • وضعیت لاستیک
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۳۸۷