کشنده جک ۱۳۹۴

کشنده جک بی رنگ ۶۰۰ هزار کارکرد سفید سند دست اول بی رنگ به شرط سلامت
لاستیک ۹۰ درصد
کشنده جک ۱۳۹۴

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۴
  • کیلومتر
   ۶۰۰۰۰۰