فروش‌خاور۶۰۸

کارت‌تانکر‌بدون‌رنگ‌موتور‌وگیربگس‌وفراتسیل‌بشرط‌کارت‌سوخت‌ومعاینه‌فعال‌‌کارت‌هوشمند‌داره‌وِلی‌فعال‌نیست
فروش‌خاور۶۰۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۵۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۵۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۷۴