کاویان مسقف چادری مدل ۸۹کاربری زباله کش ولی مسقف چادری

کاویان مسقف چادری مدل ۸۹کاربری زباله کش ولی مسقف چادری روش هست موتورتازه تعمیرگیربکس سالم دف تازه تعمیر یک درب رنگ خوش رخ بازدیدشهرستان آبادان بیمه بدنه ۹ماه بیمه شخص ثالث ۳ماه
کاویان مسقف چادری مدل ۸۹کاربری زباله کش ولی مسقف چادری

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت