کامیون1924 تک کمپرسی87

کامیون کمپرسی مدل87 بی رنگ بیمه کاملا تخیف جک آنتن موتور میلنگ استاندارد لگن عقب طرح تهران به شرط
کامیون1924 تک کمپرسی87

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت