خاور تانکرمدل٨٣

خاور تانکر ٦٠٨- لاستیک جلو نو - بیمه تا دیماه
خاور تانکرمدل٨٣

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٨٣