وانت نیسان zfیخچالدار

نیسان یخچالدار.مدل۸۹.یخچال۴درب.ماموت.چهارحلقه لاستیک نو.موترسالم.فنی سالم.گازlpg.بیمه کامل.معاینه فنی.لنت عقب جلو باطری نوع.ماشین آماده کارفروش بخاطرناراحتی دیسک کمر
وانت نیسان zfیخچالدار

ویژگی ها