بادسان (واتر جت)

جهت شست و شوی شبکه فاظلاب دارای پمپ شست و شو
بادسان (واتر جت)

ویژگی ها