تراکتور فرکوسن

۲۸۵مدل۹۰کم کار تمیز ۱۵۰۰ساعت کار درحد
تراکتور فرکوسن

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت