کمپرسی ماموت 92

کمپرسی ماموت سه محور زیربنای bp دیسک بزرگ و شاسی سلام و لگن 80 درصد و لاستیک ها 60 درصد و بغل گیربکس و چادر روشه
کمپرسی ماموت 92

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت